In-Italias nyhetsbrev

In-Italia på Facebook

Massor av aktivitet och utbyte av semestertips har präglat den senaste månaden på vår Facebook-sida.

Den senaste månaden har varit präglad av mycket aktivitet på vår Facebook-sida. Våra veckouppdateringar med gissningslek, recept och semestertips har gett anledning till en massa inspirerande feedback. Tack för det.

Bland de många sköna italienmotiven vi har delat med oss av på vår Facebook-sida har följande två varit mest populära, och med god grund tycker vi. Bedöm själv, och var med i debatten på  http://www.facebook.com/initalia.se