In-Italias nyhetsbrev

Visste du att …

Här kommer vi med finurligheter om Italien och italienarna. Denna gång berättar vi om nedåtväxande rosmarin, Italiens mest trafikerade tågstation och internetförbindelse i det offentliga rum i Italien.

… rosmarin växer både nedåt och uppåt?

Kryddörten rosmarin växer antingen nedåt eller uppåt beroende på sorten. Medelhavsversionen växer nedåt vilket tydligt kan ses när den växer på en klippa, medan den mer vanliga släktingen växer uppåt.

Roma Termini är den absolut mest trafikerade tågstationen i Italien?

Rom toppar listan över mest trafikerade tågstationer med 771 dagliga tåg, medan Milano följer efter på andra plats med ca. 600 avgångar och 320.000 resande på dagsbasis. Torino, Florens och Bologna följer efter, när det gäller passagerarlistan med ca. 180.000 resande om dagen, medan Venedig, Bologna och Florens intar tredje, fjärde och femte platserna vad det angår dagliga tåg med ca. 400-500 tåg.

… man nu kommer enklare på internet i Italien?

Här från 2011 blir det lättare att logga på internet på offentliga platser i Italien. En ny lag tillgodoser nu såväl det internet-surfande folket som hotell, restauranger, barer och liknande som gärna vill ha tillgång till internet för deras gäster. Nu kan båda parter glädja sig över att den nya lagen tillåter gratis tillgång till internet utan särskillda krav om registrering av användaren vilket gör livet betydligt enklare för alla parter!