In-Italias nyhetsbrev

Bli klokare på Italien: Dario Fo – en osedvanligt engagerad tillrättavisare i samhället

Multikonstnären Dario Fo är i en ålder av 85 år fortfarande aktiv, både på det konstnärliga planet och den politiska scenen där han till och från tillrättavisar makthavarna.

Av Johanne Nordkild Poulsen, In-Italia

Dario Fo föddes år 1926 i den lilla norditalienska byn Sangiano (i regionen Lombardiet) där hans far arbetade på den lokala tågstationen. Dario Fos barndom var präglad av faderns arbetsliv som innebar att de ofta fick flytta från stationsstad till stationsstad. Om kvällen var den lille Dario ofta med sin far på värdshus och där upplevde han hur den lokala befolkningen bedrev tiden med att berätta historier och gestikulera. På så vis såddes kanske ett frö till den folkliga politiska teater som senare kom att känneteckna Darios verk.

Dario Fo är multikonstnär, inte bara till namnet men även till utbildning. Han har studerat på konstakademin och är författaren bakom en rad böcker om konst, här ibland en bok om 1600-talsmålaren Caravaggio. Han har skrivit och satt upp åtskilliga skådespel och har dessutom satt upp flera Rossini-operor.  Hans huvudverk anses av många vara monologen Mistero Buffo från 1969. Här showar Dario Fo sig igenom ett stycke politisk satir och denna medeltidsinspirerade och folkliga berättarform bär Fo med sig genom resten av sin karriär. Dario Fos teater påminner om den klassiska commedia dell’arte, men hos Fo är stilen satirisk och grov, och dens mål är som oftast att avslöja makthavarnas hyckleri och förtryck av folket. Dario Fo har alltid tillhört den politiska vänstern och ger klart uttryck för att han är folkets showman, och en berättare för samhällets svagaste. Hans politiska engagemang har burit honom runt omkring och han kandiderade så sent som 2006 till posten som borgmästare i Milano för ett av vänster partierna, dock utan att ha blivit vald.

Foto: Daniele Medri
Dario Fo har mottagit såväl nationella som internationella priser för sitt arbete. År 1981 mottog han det danska kulturpriset Sonningprisen. Fos litterära höjdpunkt sägs vara 1997 då han mottog nobelpriset i litteratur. År 2004 utgavs hans mycket kritikerrosade Il paese dei mezerát (på svenska fladdermusarnas landsby), som blev en internationell succé.

Fo har besökt Skandinavien flera gånger, senast i förbindelse med klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009. Fo har varit engagerad i miljödebatten sedan slutet av 60-talet och därmed alltså längre än innan det blev ”modernt” att vara miljömedveten. Då kämpade han mot industriföroreningar. Sedan dess har miljöfrågan blivit behandlad i flera av Fos uppträdande och än i dag ett ämne han är mycket engagerad i.

Man kan inte nämna Dario Fo utan samtidigt nämna hans livslånga partner, både privat och arbetsmässigt, teaterkvinnan Franca Rame. De har tillsammans gått i spetsen för åtskilliga teatergrupper där Rame har stått i front för skådespelargruppen precis som den administrativa delen av samarbetet. Rame är feminist och minst lika politiskt engagerad på vänsterflanken som Fo, och deras brinnande politiska engagemang ledde till att paret år 1963 i förbindelse med ett uppträde i italiensk tv blev cencurerade – en händelse som slutade med att paret de efterföljande 18 åren inte uppträdde i tv. Paret har i övrigt mottaget dödshot från maffian efter ett stycke satir om en maffiamördad journalist.

Dario Fo är fortfarande synlig i den politiska debatten. Han och Franca Rame låter sig fortfarande intervjuas om politiska ämne och man ser dem ofta i förbindelse med olika politiska events. På den litterära scenen är Fo också fortfarande aktiv. Senaste året vid en ålder av 84 år utkom hans senaste bok L’Osceno é sacro  (på svenska Det oanständiga och det heliga), och så sent som förra året återuppsatte Fo sitt mer än 30 år gamla stycke Sotto paga! Non si paga (på svenska De betalar inte!)