In-Italias nyhetsbrev

Visste du att ...

Här presenterar vi finurligheter om Italien och italienarna. Denna gång berättar vi om en stor skillnad mellan Sicilien och Sardinien.

... det bor nästan 3 gånger så många på Sicilien än på Sardinien?

Sicilien och Sardinien har många likheter. De ligger båda i Medelhavet och är nästan lika stora, men de skiljer sig avsevärt från varandra på en avgörande punkt: Befolkningsmängden. Medan Sicilien består av fler än 5 miljoner invånare, bor det endast 1,6 miljoner på Sardinien, alltså endast ca. en tredjedel. Istället vinner Sardinien matchen överlägset ifall man börjar räkna får.