In-Italias nyhetsbrev

Visste du att ...

Här presenterar vi finurligheter om Italien och italienarna. Denna gång berättar vi om kyrkoklockorna som kommit på den politiska dagsordningen i Italien.

...kyrkoklockornas klingande har kommit på den politiska dagsordningen i Italien?

Det är inte bara turisterna som klagar över att kyrkoklockorna slår ofta och högt i Italien. Även lokalbefolkningen klagar till och från, framför allt när ljudet blir allt för högt. Det har ledigt fram till en politisk fråga i Italien. I Veneto-regionen gav kommunerna och domstolarna befolkningen rätt, medan Silvio Berlusconis parti Frihetens Folk (PdL) presenterade ett förslag som skulle eliminera varje restriktion mot klockspelet, då de menar att friheten till religion är viktig, och att ringa i klockorna hör till under den religiösa friheten. Så ”tvi” fick det arbetande folket som ska gå upp tidigt på morgonen eller önskar sova länge om söndagen.