Kundservice

Praktiska upplysningar

FAQ: Ofta ställda frågor om transfer

Välkommen till vår sida med generell information (FAQ = Frequently Asked Questions) om transfer med In-Italia Resor. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna, samt praktisk information om din transfer.

In-Italia förmedlar transfer via Hotelbeds. Avhämtning och avlämning sker på den flygplats, som du ankommer till och avreser från, och anpassas efter dina valda flygtider. På själva destinationen/resmålet använder Hotelbeds sig av lokala leverantörer. 

Hos In-Italia kan du boka 4 olika typer av transfer:

  1. Delad transfer i en stor buss med stopp under vägen
  2. Delad transfer i en mindre shuttlebuss med stopp under vägen
  3. Privat transfer i en mindre shuttlebuss direkt till hotellet
  4. Privat transfer i taxi direkt till hotellet

Läs mer om delad och privat transfer här nedan.

Har du bokat tranfer ska du skriva ut din voucher och ta med den på semestern, då den ska lämnas till chauffören. Du ombeds också att kontroller att alla upplysningar på din voucher är korrekta.
 

FAQ transfer

 

Annullering/avbokning

En transfer kan i de flesta fall avbokas upp till 72 timmar före ankomst/avresa. Transfern återbetalas mot en avgift på 390 kronor. Såvida avbokningen sker inom 72 timmar före ankomst/avresa återbetalas inte transfern. En no-show (det vill säga att du inte möter upp) anses vara en avbokning. Annullering/avbokning ska ske skriftligen till info@In-Italia.se

 

Bagage/Specialbagage

Du får ta med ett stort bagage (motsvarande ditt incheckade bagage på flyget), samt ett handbagage. Bagagen ska vara märkta med ditt fulla namn. Har du behov av extra bagage eller specialbagage, ombeds du kontakta leverantören av din transfer. Det kan förekomme en avgift för extrabagage, och kontaktuppgifterna hittar du på din vocher. Med specialbagage menar t.ex. golfutrustning, surfbräda, elektroniska rullstolar, barnvagnar, cyklar m.m. Eventuella extrakostnader ska betalas direkt till leverantörn av din transfer. För ytterligare info, kontakta leverantören. Kontaktuppgifterna står på din voucher

 

Barn

Barn under 14 år ska ledsagas av en vuxen. Hos vissa leverantörer krävs betalning även för barn under 2 år.

 

Barnsäten

Leverantören av transfern ska se till att uppfylla alla lagpliktiga krav och förhållningsregler gällande transport av barn och behov av barnsäten. Här du bokat en transfer där du behöber en barnstol, är det ditt eget ansvar att kontakta leverantören och få bekräftat de önskemål du har om barnstäten. Kontaktuppgifter framgår av din voucher.

 

Delad transfer

En delad transfer kan föregå antingen i en stor eller liten buss. Du ska vara på plats minst 10 minuter innan avgång. Det är flera passagerare på bussen, och bussen kör därför inte direkt från flygplatsen till ditt hotell, utan ska normalt stanna på vägen för att lämna av andra passagerare. Det samma gäller, när du hämtas upp på hotellet och ska tillbaka till flygplatsen. Tiderna anpassas alltid efter din flygresa.

Vid en delad transfer har leverantören inte något ansvar för att kontrollera om du är försenad. Du ska därför själv meddela leverantören om eventuella förseningar på det telefonnummer som står på din voucher. Leverantören kommer i de flesta fall kunna ändra din bokning, så att du kommer med nästa avgång. Eventuella omkostnader står du för själv.

 

Flygförseningar/ändringar av flygtider

Är ditt flyg försenat, eller om dina tider ändras, är det ditt eget ansvar att ge leverantören besked om detta. Kontaktuppgifterna står på din voucher. Eventuella ändringar ska accepteras och bekräftas av leverantören av din transfer. Leverantören försöker alltid att anpassa sig efter förseningar och ändringar. Det kan förekomma extra omkostnader i förhållande till ändringar och flygförseningar. Dessa omkostnader står du för själv.

 

Försenat bagage

Om ditt bagage är försenat, ska du fortfarande uppfylla de krav som finns gällande din transfer (som står på din voucher). Det vill säga, du ska mötas upp i tid, och åka med din transfer till hotellet och låta flygbolaget leverera ditt försenade bagage till hotellet.

Observera att du ska fylla i en PIR-rapport innan du lämnar flygplatsen för att få tillbaka ditt försenade bagage.

 

Privat transfer

En privat transfer föregår vanligtvis i en personbil eller i en minibuss. Om du har bokat en privat transfer, kommer chauffören vänta på uppsamlingsplatsen som står angiven på voucherna. Chauffören kommer stå med en skylt med det namn som finns angivet på din voucher.

Med en privat transfer körs du direkt från flygpltasen till ditt hotell, och vise versa på hemvägen. Har du bokat en privat transfer, kommer leverantören själv kontrollera när ditt flyg landar. In-Italia skickar ditt flygnummer till leverantören, efter att du har bokat din resa på vår hemsida.

Är du mer än 3 timmar försenad till en privat tranfer, ska du kontakta leverantören och upplysa denne om din nya ankomsttid. Vid mer än 3 timmars försening, kan leverantören kräva en serviceavgift.

 

Rökning och alkohol

Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol under transfern, såvida chauffören inte har godkänt det.

 

Upphämtning på flygplatsen (pick-up point)

All information om upphämtning/mötesplats på flygplatsen står i den voucher som du har mottagit som bifogad pdf-fil då du bokade din resa. Du ombeds att noga läsa igenom voucherna innan du reser iväg på din resa. Vilka upplysningar som står om upphämtning/mötesplats, beror på vilken typ av transfer du har bokat. Här kommer också stå info om hur lång tid det får gå, innan du hittar fram till din mötesplats, eller din chaufför. Har du bokat transfer av typ 1 eller 2, ska du gå till den mötesplats som står angiven på din voucher. Har du bokat tranfer av typ 3 eller 4, kommer din chaufför vänta på dig med en skylt med samma namn som personen som bokade resan. Läs mer om privat transfer och delad transfer längre ner på denna sida.

OBS: Om du är försenad, är det ditt eget ansvar att ringa till leverantören av transfern, och ge besked om förseningen. De kontaktuppgifter som du ska använda, står på din voucher. Ger du inte besked om förseningar i god tid, kommer du betraktas som en no-show, och din transfer - samt möjlighet för återbetalning - förloras. Normalt sätt ska du ha funnit mötesplatsen eller din chaufför inom 60 minuter från det du har landat. Dina exakta villkor framgår av din voucher. Kommer du inte fram till transferföretaget ska du ringa till Hotelbeds, och tel-nr finner du på din voucher under "In Destination telephone support line". Om du inte kan lokalisera din transfer, ska du även ringa till transferföretaget och sedan till Hotelbeds om samtalet ej lyckas.

 

Upphämtning på hotellet och färd till flygplatsen

All information om upphämtning på ditt hotell, samt avlämning på flygplatsen framgår av den voucher som du har mottagit som bifogad pdf-fil då du bokade din resa. Du ombeds att noga läsa igenom din voucher, innan du reser på din resa. Vilka upplysningar som står om upphämtning/mötesplats, beror på vilken typ av transfer du har bokat. Här kommer också stå info om hur lång tid det får gå, innan du hittar fram till din mötesplats, eller din chaufför. Har du bokat transfer av typ 1 eller 2, ska du gå till den mötesplats som står angiven på din voucher. Har du bokat tranfer av typ 3 eller 4, kommer din chaufför vänta på dig med en skylt med samma namn som personen som bokade resan. Läs mer om privat transfer och delad transfer längre ner på denna sida.

OBS: Om du är försenad, är det ditt eget ansvar att ringa till leverantören av transfern, och ge besked om förseningen. De kontaktuppgifter som du ska använda, står på din voucher. Ger du inte besked om förseningar i god tid, kommer du betraktas som en no-show, och din transfer - samt möjlighet för återbetalning - förloras. Normalt sätt ska du var på mötesplatsen eller vid din chaufför 10 minuter innan tidpunkt för avresa. Dina exakta villkor framgår av din voucher.

Upphämtningstidpunkten är anpassad, så att du är på flygplatsen senaste 2 timmar före avresa. Om din transfer inte har kommit senast 15 minuter efter din tidpunkt som är bekräftad på din voucher, och du har följt den procedur som står angiven på din transfer (d.v.s. kontaktat leverantören per telefon), ska du hitta en alternativ transport till flygplatsen. Du ombeds spara alla kvitton på omkostnader i samband med den alternativa transfern, så att du kan ställa krav mot leverantören och/eller förmedlaren Hotelbeds. Dessa kvitton ska skickas till Hotelbeds, som kommer starta en procedur och återbetala dina extrakostander såvida de godkänner dina krav. Omkostnaderna får aldrig överstiga priset på vad en lokal taxi skulle kosta för den rutt som ska köras.

In-Italia, Hotelbeds eller leverantören av din transfer ansvarar inte för extraomkostnader såvida du inte hinner med ditt flyg.

 

Väntetider

Under högsäsongen kan det förekomma väntetider, t.ex. vid bagagebandet eller vid säkerhetskontrollen. Är du försenad, ska du ge besked om detta till leverantören av din transfer. Observera att det är skillnad på delad och privat transfer. Kontaktuppifterna står på din voucher.

Observera: Såvida du inte har kontaktat leverantören av din transfer om eventuella förseningar, kommer chauffören inte vänta längre än det antal minuter som står angivet på din voucher (normalt sätt 90 minuter). Förseningar ska bekräftas av leverantören. Är förseningen längre än den tid som står på din voucher (normalt sätt 90 minuter), kan leverantören kategorisera denna som en no-show, och det är inte längre möjligt att få transferna återbetald. Du ska själv hitta en alternativ transport i detta fall.

 

Voucher

Du ska skriva ut din vocuher och ta med din på resan, då den ska lämnas till chauffören. Du ombeds att noga kontrollera att alla upplysningar på din voucher är korrekta. Vouchern ska lämnas till chauffören innan avgång. Är vouchern inte i gott skick, betraktas den som icke giltig. 

 

Ändringar

De upplysningar om adresser, tidspunkter m.m. som står på din voucher, är de som gäller. Alla ändringar av transferbokningar, som sker på din förfrågan, kostar 390 SEK i administrationsavgift. Om ändringen är signifikant annorlunda än den ursprungliga bokningen, kan förmedlaren Hotelbeds och/eller leverantören välja att annullera den köpta transfern. Om det förekommer extrakostnader för ändringar, ska du själv stå för dessa omkostnader, samt betalning av administrationsavgift.

OBS: Om ditt flygnummer ändras, är det ditt eget ansvar att ge din leverantör av transfern besked om detta. Du hittar kontaktuppgifterna på din voucher. Ändringar som sker inom 48 timmar från upphämtning och avlämning, måste bekräftas av leverantören, och det kan förekomma en serviceavgift. För ytterligare upplysningar, kontakta leverantören på de kontaktuppgifter som står på din voucher.

Sker det ändringar på din resa, som du själv orsakar (t.ex. byte av hotell), är det ditt eget ansvar att ge besked om detta till din leverantör av transfern. Du är själv ansvarig för eventuella omkostnader.

Sker det ändringar på din resa, som In-Italia står för, tar vi ansvar för omkostnader och ändraingar på din bokning.

 

Överlåtelse av transfer

En transfer kan inte överlåtas till en annan person, såvida det inte är avtalat med leverantören av din transfer. Det kan uppstå extra omkostnader vid en överlåtelse. Transfern gäller för den person som står angiven på vouchern, samt det antal passagerare som står angivet på vouchern.

Tillbaka till sidan med generell information om transfer